www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

Bài giảng về Thống kê Sinh học (Biostatistics) - GS Nguyễn Văn Tuấn

Vài hàng nói đầu

 Trong thời gian qua, qua trang nhà www.ykhoa.net tôi đă nhận được rất như thư từ bạn đọc hỏi han và tham vấn về các vấn đề nghiên cứu y khoa.  Một trong những câu hỏi mà tôi thường hay gặp là phương pháp phân tích số liệu y khoa và phương pháp ước tính cở mẫu cho nghiên cứu.  Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến thống kê sinh học và dịch tễ học, một chủ để rộng lớn, mà tôi không thể nào trả lời trong một email ngắn hay vài trang giấy được.  Cho nên, các bạn đọc thông cảm cho là có lúc tôi trả lời không đầy đủ, không phải v́ thiếu nhiệt t́nh mà v́ “lực bất ṭng tâm” và qui mô của vấn đề.  Thế nhưng tôi chợt nhớ ra rằng nhiều năm trước đây tôi từng soạn một số bài giảng (lecture notes) căn bản về chủ đề này cho sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu y học ở Mĩ và Úc.  Tôi nghĩ những bài giảng này có thể giúp ích cho các bạn đọc ở trong nước đang khao khát t́m hiểu.  Đó chính là lí do tôi đưa một phần những bài giảng này lên trang nhà của ykhoa.net để bạn đọc tham khảo.

            Loạt bài giảng này gồm 11 bài, bàn đến các chủ đề như xác suất, phân tích thống kê theo dạng mô tả, phân tích những khác biệt (như các thử nghiệm tóan z, t, Chi-square …), phân tích tương quan, phân tích phương sai, phân tích hồi qui tuyến tính một chiều và đa chiều, và ước tính cở mẫu.  Mỗi bài giảng đều có phần câu hỏi để bạn đọc có thể tự làm lấy và tự kiểm tra xem ḿnh đă tiếp thu như thế nào.  Có bài giảng tôi c̣n đưa vào các chương tŕnh máy tính (viết bằng mă SAS) để bạn đọc có thể tự sử dụng mà không cần phải tốn công viết mă.

            Cố nhiên, v́ đây là những “bản nháp” được viết ra trong lúc bận rộn nhiều việc, nên chắc chắn sẽ có vài nhầm lẫn trong đó mà tôi chưa kịp sửa chữa.  Nếu bạn đọc phát hiện bất cứ nhầm lẫn nào, xin cứ thư về cho tôi để tôi sửa lại cho lần sau hoàn chỉnh hơn.  Địa chỉ email của tôi là t.nguyen@garvan.org.au.  Sẵn đây tôi cũng xin cám ơn Bác sĩ Phan Xuân Trung, chủ trang nhà ykhoa.net đă có nhă ư phổ biến những bài viết của tôi cũng như loạt bài giảng này.  Không có ykhoa.net th́ các bạn chắc cũng không có những bài viết này!

            Ư định của tôi là soạn một cuốn sách bằng tiếng Việt dựa vào những bài giảng này, thế nhưng v́ thời gian eo hẹp nên tôi vẫn chưa thực hiện được ư định đó.  Nếu bạn đọc nào cảm thấy loạt bài này có ích và muốn hợp tác cùng tôi dịch sang tiếng Việt th́ tôi hoan nghênh lắm.  Trong khi chờ đợi bản tiếng Việt, tôi thực sự hi vọng các bạn sẽ t́m thấy trong loạt bài này vài điều bổ ích cho công việc nghiên cứu hay học tập của các bạn.

Nguyễn Văn Tuấn

Tháng 7 Năm 2005

Một vài nhắc nhở

Mua sách “Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R”

Workshop


Bài giảng thống kê sinh học

Topic11. Estimation of sample size.pdf07/27/2005
Topic05. Normal distr.pdf07/27/2005
Topic08. Simple linear reg.pdf07/27/2005
Topic10. Analysis of covar.pdf07/27/2005
Topic04. Discrete probability.pdf07/27/2005
Topic09. Multiple regression.pdf07/27/2005
Topic03. Intro probability.pdf07/27/2005
Topic07. Multiple comparisons.pdf07/27/2005
Topic06. Analysis of differences.pdf07/27/2005
Topic01. Review of math notations.pdf07/27/2005
Topic02. Descriptive stats.pdf07/27/2005

Lâm sàng thống kê

Bài 23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 22 - Đo lường ảnh hưởng: Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 06 - Cẩn thận với “confounder” - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 01 - Độ lệch chuẩn hay số sai chuẩn? - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 21 - “Đo lường” bệnh tật: Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…05/06/2008
Bài 20 - Mô h́nh ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model) - Nguyễn Văn Tuấn12/19/2007
Bài 19 - Phương pháp kiểm định outlier - Nguyễn Văn Tuấn12/12/2007
Bài 18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT - Nguyễn Văn Tuấn12/05/2007
Bài 17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)! - Nguyễn Văn Tuấn11/25/2007
Bài 16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể - Nguyễn Văn Tuấn11/10/2007
Bài 15 - Phân tích hồi quy logistic - Nguyễn Văn Tuấn07/17/2007
Bài 14 - Ư nghĩa của odds ratio và relative risk - Nguyễn Văn Tuấn07/11/2007
Bài 13 - Cách tính tuổi thọ trung b́nh - Nguyễn Văn Tuấn07/04/2007
Bài 12 - Phân tích tương quan - Nguyễn Văn Tuấn06/19/2007
Bài tham khảo - Ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học - Nguyễn Văn Tuấn06/05/2007
Bài 11 - Phân phối chuẩn - Nguyễn Văn Tuấn06/05/2007
Thời sự LSTK: Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong: xét lại bằng chứng05/23/2007
Bài 10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường - Nguyễn Văn Tuấn05/21/2007
Bài 09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật - Nguyễn Văn Tuấn05/14/2007
Bài 08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến - Nguyễn Văn Tuấn05/07/2007
Bài 07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển - Nguyễn Văn Tuấn05/02/2007
Bài 05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu - Nguyễn Văn Tuấn04/11/2007
Bài 04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Tuấn04/02/2007
Bài 02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đă hoán chuyển sang đơn vị logarít - Nguyễn Văn Tuấn03/26/2007
Bài 03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị - Nguyễn Văn Tuấn03/26/2007

Tài liệu hỗ trợ

Tài liệu hỗ trợ bài lstk13 - Phương pháp ước tính tuổi thọ trung b́nh cho một quần thể.

Tài liệu bổ sung 02 bài ước tính tuổi thọ - Nguyễn Đ́nh Nguyên

Tài liệu bổ sung 01 bài ước tính tuổi thọ - Nguyễn Đ́nh Nguyên

GS NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Mục lục bài giảng Thống kê Sinh hoc

Topic01. Review of math notations.pdf
Topic02. Descriptive stats.pdf
Topic03. Intro probability.pdf
Topic04. Discrete probability.pdf
Topic05. Normal distr.pdf
Topic06. Analysis of differences.pdf
Topic07. Multiple comparisons.pdf
Topic08. Simple linear reg.pdf
Topic09. Multiple regression.pdf
Topic10. Analysis of covar.pdf
Topic11. Estimation of sample size.pdf

 

Mục lục bài giảng

Lâm sàng Thống kê

Bài 23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 22 - Đo lường ảnh hưởng: Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 06 - Cẩn thận với “confounder” - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 01 - Độ lệch chuẩn hay số sai chuẩn? - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 21 - “Đo lường” bệnh tật: Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…
Bài 20 - Mô h́nh ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model) - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 19 - Phương pháp kiểm định outlier - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)! - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 15 - Phân tích hồi quy logistic - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 14 - Ư nghĩa của odds ratio và relative risk - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 13 - Cách tính tuổi thọ trung b́nh - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 12 - Phân tích tương quan - Nguyễn Văn Tuấn
Bài tham khảo - Ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 11 - Phân phối chuẩn - Nguyễn Văn Tuấn
Thời sự LSTK: Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong: xét lại bằng chứng
Bài 10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đă hoán chuyển sang đơn vị logarít - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị - Nguyễn Văn Tuấn

 

Bài vở tham gia YKHOANET

xin gởi bằng email đến drxuantrung@ykhoa.net

 


 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - phanxuantrung@ykhoa.net