www YKHOANET

NGHIÊN CỨU Y KHOA

B́nh luận y khoa

Bài giảng thống kê sinh học - (Biostatistics)

Lâm sàng thống kê

Nghiên cứu khoa học

Thống kê R

Từ điển y khoa

 

GÓC SINH VIÊN Y KHOA

Atlas ykhoa

Thông tin sinh viên

Triệu chứng học nội khoa

Thông số Cận Lâm Sàng

Tim mạchĐiều dưỡng

H́nh ảnh y khoa

 

TRƯỜNG  Y KHOA

ĐH Y Khoa Hà Nội

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Khoa Thái Nguyên

ĐH Y Khoa Huế

ĐH Y Khoa Thái B́nh

ĐH Y Tế Công Cộng

Liên lạc để mua sách

“Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R

Vài tuần gần đây, tôi nhận được khá nhiều email của bạn đọc hỏi làm sao mua cuốn sách trên, v́ các nhà sách địa phương và ngay cả nhà sách lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng không có sách! 

V́ ở xa quê, nên tôi cũng không hiểu có t́nh trạng này.  Liên lạc với Nhà xuất bản th́ được biết là họ chỉ chuyển sách về nhà sách nào có nhu cầu!  Thú thật, tôi thấy cách bán sách “có nhu cầu” cũng hơi lạ.

Tuy nhiên, Nhà xuất bản đề nghị bạn đọc muốn mua sách có thể liên lạc trực tiếp với họ tại địa chỉ sau đây:

            Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật

            Số 28, Đồng Khởi, Q1, TPHCM

            Số điện thoại: 822-5062, 829-0228, 829-6628

            Liên lạc: Vy Lan hay Trịnh Quang Trung

Hi vọng các thông tin trên đây sẽ giúp cho các bạn t́m được cuốn sách.  

Nhân dịp này xin đính chính một thông tin quan trọng trong sách: B́a sách được thiết kế bởi Ts Nguyễn Đ́nh Nguyên, chứ không phải cái ông “Văn Tuấn” nào đó như sách ghi.  Xin các bạn chú ư và ghi nhận đóng góp của anh Nguyên.  Điều này tuy nhỏ, nhưng không nhỏ, v́ đây là vấn đề công trạng và cần phải rơ ràng.

            Bản tóm lược của cuốn sách cũng được đưa lên trang web của R tại địa chỉ sau đây: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Intro_to_R_Vietnamese.pdf/.  Các bạn chỉ cần dùng chuột để tải xuống máy.  Tài liệu này dài chỉ 120 trang.

Ngoài ra, xin giới thiệu cùng các bạn mục “Lâm sàng thống kê” do tôi và đồng nghiệp phụ trách trên ykhoa.net.  Mỗi tuần, chúng tôi cố gắng chọn và trả lời một câu hỏi, những câu hỏi không có trong sách giáo khoa thống kê và dịch tễ học.  Các giải thích và hướng dẫn chủ yếu dựa vào phần mềm R. Các bạn có thể tham gia đặt câu hỏi bằng cách email cho tôi (t.nguyen@garvan.org.au). Địa chỉ của mục lâm sàng thống kê tại đây: www.ykhoanet.com/baigiang/lamsangthongke/index.htm

Nguyễn Văn Tuấn

 

Lâm sàng thống kê

Bài 23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 22 - Đo lường ảnh hưởng: Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 06 - Cẩn thận với “confounder” - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 01 - Độ lệch chuẩn hay số sai chuẩn? - Nguyễn Văn Tuấn03/19/2009
Bài 21 - “Đo lường” bệnh tật: Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…05/06/2008
Bài 20 - Mô h́nh ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model) - Nguyễn Văn Tuấn12/19/2007
Bài 19 - Phương pháp kiểm định outlier - Nguyễn Văn Tuấn12/12/2007
Bài 18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT - Nguyễn Văn Tuấn12/05/2007
Bài 17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)! - Nguyễn Văn Tuấn11/25/2007
Bài 16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể - Nguyễn Văn Tuấn11/10/2007
Bài 15 - Phân tích hồi quy logistic - Nguyễn Văn Tuấn07/17/2007
Bài 14 - Ư nghĩa của odds ratio và relative risk - Nguyễn Văn Tuấn07/11/2007
Bài 13 - Cách tính tuổi thọ trung b́nh - Nguyễn Văn Tuấn07/04/2007
Bài 12 - Phân tích tương quan - Nguyễn Văn Tuấn06/19/2007
Bài tham khảo - Ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học - Nguyễn Văn Tuấn06/05/2007
Bài 11 - Phân phối chuẩn - Nguyễn Văn Tuấn06/05/2007
Thời sự LSTK: Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong: xét lại bằng chứng05/23/2007
Bài 10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường - Nguyễn Văn Tuấn05/21/2007
Bài 09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật - Nguyễn Văn Tuấn05/14/2007
Bài 08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến - Nguyễn Văn Tuấn05/07/2007
Bài 07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển - Nguyễn Văn Tuấn05/02/2007
Bài 05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu - Nguyễn Văn Tuấn04/11/2007
Bài 04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Tuấn04/02/2007
Bài 02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đă hoán chuyển sang đơn vị logarít - Nguyễn Văn Tuấn03/26/2007
Bài 03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị - Nguyễn Văn Tuấn03/26/2007

Tài liệu hỗ trợ

Tài liệu hỗ trợ bài lstk13 - Phương pháp ước tính tuổi thọ trung b́nh cho một quần thể.

Tài liệu bổ sung 02 bài ước tính tuổi thọ - Nguyễn Đ́nh Nguyên

Tài liệu bổ sung 01 bài ước tính tuổi thọ - Nguyễn Đ́nh Nguyên

GS NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Mục lục bài giảng Thống kê Sinh hoc

Topic01. Review of math notations.pdf
Topic02. Descriptive stats.pdf
Topic03. Intro probability.pdf
Topic04. Discrete probability.pdf
Topic05. Normal distr.pdf
Topic06. Analysis of differences.pdf
Topic07. Multiple comparisons.pdf
Topic08. Simple linear reg.pdf
Topic09. Multiple regression.pdf
Topic10. Analysis of covar.pdf
Topic11. Estimation of sample size.pdf

 

Mục lục bài giảng

Lâm sàng Thống kê

Bài 23 - Kiểm định khác biệt giữa hai tỉ lệ - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 22 - Đo lường ảnh hưởng: Odds ratio, relative risk, risk ratio, hazard ratio - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 06 - Cẩn thận với “confounder” - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 01 - Độ lệch chuẩn hay số sai chuẩn? - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 21 - “Đo lường” bệnh tật: Tỉ số, tỉ lệ, tỉ suất, v.v…
Bài 20 - Mô h́nh ảnh hưởng hỗn hợp (mixed-effects model) - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 19 - Phương pháp kiểm định outlier - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 18 - Hiểu đúng AR, RR, và NNT - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 17 - Không nên nhầm lẫn giữa P(R | D) và P(D | R)! - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 16 - Phương pháp ước tính tỉ lệ qui hưởng quần thể - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 15 - Phân tích hồi quy logistic - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 14 - Ư nghĩa của odds ratio và relative risk - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 13 - Cách tính tuổi thọ trung b́nh - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 12 - Phân tích tương quan - Nguyễn Văn Tuấn
Bài tham khảo - Ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu y học - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 11 - Phân phối chuẩn - Nguyễn Văn Tuấn
Thời sự LSTK: Rosiglitazone và nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong: xét lại bằng chứng
Bài 10 - Đánh giá độ tin cậy của đo lường - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 09 - Ước tính cỡ mẫu để đo … dương vật - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 08 - Chọn biến trong phân tích hồi qui logistic: một sai lầm phổ biến - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 07 - Phân tích các biến không thể hoán chuyển - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 05 - Kiểm định t và hoán chuyển số liệu - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 04 - Làm cách nào để chọn ngẫu nhiên - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 02 - Ước tính khoảng tin cậy 95% cho một biến số đă hoán chuyển sang đơn vị logarít - Nguyễn Văn Tuấn
Bài 03 - Khoảng tin cậy 95% của trung vị - Nguyễn Văn Tuấn

 

Bài vở tham gia YKHOANET

xin gởi bằng email đến drxuantrung@ykhoa.net

 


 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

 In trang này     Phản hồi

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - phanxuantrung@ykhoa.net