[../../include/top.htm]
[../../include/left.htm]

 

Bắt Tả

Nguyễn Minh Mẫn

 

Thằng Tả mày chạy đàng mô?

Ông đang bủa lưới, ông gô mày về.

 

Bến tàu, cửa khẩu, bến xe…

Dẫu cho Tào Tháo cũng rè chúng ông.

Toàn quân thiện nghệ tinh thông

Mũi cao, mắt sáng… chẩn không sai đường.

Biết mày trú tận tiểu trường

Ông ngăn cổng trước, canh chừng cổng sau

Thấy ai hố xí hay vào

Da khô, mắt lõm, tanh tao… thì mời…

Thằng Tả mày chạy đàng trời

Mắm tôm ông cấm, rau tươi ông từ

Ma chay, cưới hỏi… thư thư

Đợi qua mùa dịch… lại như bình thường…

Hà thành ai có nhớ thương

Xin khoan ghé lại kẻo vương… giặc Tào (*)

 

Thằng Tả nghe dọa buồn sao

Sẩy tay rơi xuống bờ ao… tòm… tòm… 

 

Chú thích:

(*)Trong Nam, khi bị tiêu chảy, nhiều người thường gọi đùa là bị Tào Tháo rượt.

 

 

 

 

[../../include/content.htm]

 

[../../include/right.htm]

 

[../../include/bottom.htm]