[../../include/top.htm]
[../../include/left.htm]

 

Nghiên cứu dịch tễ học bệnh “tiêu chảy cấp nguy hiểm”

Bệnh nhân 1: Thưa BS, em bị tiêu chảy

BS: Thế trong những ngày qua có ăn gì không? Có à! Thịt chó, mắm tôm à? Xét nghiệm vi trùng tiêu chảy cấp nguy hiểm (TCCNH) +.

Bệnh nhân 2: Thưa BS, em bị tiêu chảy

BS: Thế có ăn mắm tôm không ? Có à! TCCNH (+).

Bệnh nhân 3: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Mắm tôm không ? Có à! TCCNH (+). Còn trật đi đâu!

Bệnh nhân 4: Thưa BS, em bị tiêu chảy

BS: Lại mắm tôm chứ gì? Có à! TCCNH (+). Đấy biết ngay mà!

……………………………….

Bệnh nhân 165: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Lại mắm tôm chứ gì?

- Không ạ!

- Thế trong những ngày qua không ăn mắm tôm à?

- Không ạ!

- Vợ có mua mắm tôm về nhà không?

- Không ạ!

- Liệu có mua mà anh không biết không?

- Không ạ, em bị dị ứng mắm tôm mà, nhà em có bao giờ ăn mắm tôm đâu mà mua!

- Úi giời ơi! thế mà không bảo từ đầu, bệnh nhân kín cả đây này.

- Tại BS hỏi em có ăn mắm tôm không chứ BS có hỏi em lý do đâu.

- Thế thì ăn gì? Dạ mấy hôm trước đây có tí “nòng nợn nuộc” thôi ạ! TCCNH (+)

Bệnh nhân 166: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Thế có ăn lòng lợn luộc không? Có à! TCCNH (+).

Bệnh nhân 167: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Lòng lợn luộc không ? Có à! TCCNH (+). Còn trật đi đâu!

……………………………………………………………………

Bệnh nhân xxx: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Lại lòng lợn luộc chứ gì? Có à! TCCNH (+). Đấy biết ngay mà!

Bệnh nhân xxxx: Thưa BS, em bị tiêu chảy.

BS: Lại lòng lợn luộc chứ gì?

- Không ạ!

- Thế trong những ngày qua không ăn lòng lợn luộc à?

- Không ạ!

- Thế có mắm tôm không?

- Không ạ!

- Thế có ăn giò chả không?

- Không ạ!

- Thịt chó không?

- Không ạ!

- Ông nhịn ăn à?

- Không ạ, em ăn chay trường ạ!

- Giời ạ! Thế mà cũng không bảo. TCCNH (+).

 

BS: ??? Ôi! Dịch….học!

 

 

[../../include/content.htm]

 

[../../include/right.htm]

 

[../../include/bottom.htm]