www YKHOANET

Y HỌC PHỔ THÔNG

Cấp cứu

Sức khỏe trẻ em

Sức khỏe người cao tuổi

Sức khỏe phụ nữ

Cao huyết áp

Bệnh thường gặp

Khớp

Huyết học

Tai mũi họng

Tâm thần

Răng hàm mặt

Bệnh mắt

Pháp y

Thẩm mỹ

Kỹ thuật y khoa

Da liễu

Hỏi đáp sức khỏe

 

 

CHUYÊN ĐỀ GIỚI TÍNH

Nghiên cứu t́nh dục học

Thắc mắc biết hỏi ai

Giới tính

Sách giáo dục giới tính

Sức khỏe t́nh dục

Tṛ chuyện về t́nh dục

HIV/AIDS

Bệnh của cơ quan sinh dục

 

SÁCH THAM KHẢO

260 bệnh tật trẻ em

Bác sĩ vui tính

Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Giấc ngủ trẻ em

Sức khỏe phụ nữGiải phẫu thẩm mỹ

 

 

DANH Y VÀ TUỔI THỌ

CHÂU LƯƠNG H̉A

I. CÁC VỊ DANH Y TRUNG QUỐC

1. Các vị danh y sống từ trước công nguyên đến đời nhà Tùy (năm 618)

Biển Thước thọ   90 tuổi  (401-310 trước CN)

Thuần Vu Ư        65 -      (205-140 trước CN)

Hoa Đà  67 -      (141-208)

Trương Trọng Cảnh        63 -      (145-208)

Vương Thúc Ḥa            90 -      (175-265)

Hoàng Phổ Mật   67 -      (215-282)

Cát Hồng           80 -      (284-364)

Đảo Hoằng Cảnh            84 -      (452-536)

Sào Nguyên Phương       80 -      (550-630)

Từ Chi Tài         80 -      (496-576)

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 76,6

2. Các Cụ sống ở đời nhà Đường (618-907)

Chân Hán          101 tuổi             (541-642)

Tôn Tự Mạo       141 -     (541-682)

Thôi Tri Đệ        70 -      (615-685)

Mẫn Soạn          92 -      (621-713)

Giám Chân         76 -      (688-764)

Vương Băng       94 -      (710-804)

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 95,6

3. Các Cụ sống ở đời nhà Tống (969-1279)

Vương Hoài Ân   72 tuổi  (925-997)

Tiền Ầt  81 -      (1020-1101)

Đường Chân Vi   80 -      (1040-1120)

Bàng An Thời     57 -      (1042-1099)

Châu Quăng       75 -      (1050-1125)

Hứa Thục Vi       74 -      (1080-1154)

Trần Tự Minh     80 -      (1190-1270)

Nghiêm Dụng Ḥa           68 -      (1200-1268)

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 73,3 tuổi

4. Các lương y sống thời nhà Kim và Nguyên Mông (1115-1368)

Thành Vô Ky      87 tuổi  (1057-1156)

Lưu Hà Gian       80 -      (1120-1200)

Trương Tử Ḥa  72 -      (1156-1228)

Lư Đông Viên     71 -      (1180-1251)

Vương Háo Cổ    64 -      (1200-1264)

Ngụy Diệc Lâm   77 -      (1270-1347)

Chu Đan Khê      77 -      (1281-1358)

Cát Khả Cữu      48 -      (1305-1353)

Hoạt Thọ           72 -      (1314-1386)

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 72 tuổi

5. Các lương y sống vào đời Minh (1368-1644)

Vương Lư           59 tuổi  (1332-1391)

Uông Cơ            76 -      (1463-1539)

Vương Tiết Trai  97 -      (1482-1579)

Tiết Kỹ  72 -      (1487-1559)

Lư Thời Trân      75 -      (1518-1593)

Tôn Nhất Khuê   97 -      (1522-1619)

Phương Hữu Chấp          70 -      (1533-1593)

Vương Khẳn Đường        64 -      (1549-1613)

Mâu Hy Ung       70 -      (1560-1630)

Trương Giới Tân 77 -      (1563-1640)

Ngô Hựu Khả      70 -      (1587-1657)

Lô Chi Di            65 -      (1599-1664)...

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 74,3 tuổi

6. Các lương y sống thời nhà Thanh (1644-1911)

Dụ Gia Ngôn       97 tuổi  (1585-1682)

Phó Thanh Chủ  77 -      (1607-1684)

Kha Vận Bá        73 -      (1662-1735)

Diệp Thiên Sĩ     79 -      (1667-1746)

Hà Mộng Dao     90 -      (1693-1783)

Từ Đại Xuân      78 -      (1693-1771)

Thẩm Kim Ngọc  59 -      (1717-1776)

Triệu Học Mẫn   80 -      (1730-1810)

Ngô Cúc Thông  84 -      (1736-1820)

Trần Tu Viên     70 -      (1753-1823)

Vương Bá Lâm   64 -      (1798-1862)

Phí Bá Hùng       79 -      (1800-1879)

Vương Mẫn Anh 60 -      (1808-1868)

Lục Cữu Chi       72 -      (1815-1887)

Mă Bội Chi         87 -      (1820-1907)

Trương Duật Thanh        61 -      (1844-1909)

Đường Tôn Hải   55 -      (1863-1918)...

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 74,3 tuổi

7. Các lương y sống thời cận đại (1912-1970)

Trương Tích Thuần         73 tuổi  (1860-1933)

Đinh Cam Nhơn  61 -      (1865-1926)

Kim Tử Cửu       51 -      (1870-1921)

Uẩn Thiết Tiều   67 -      (1878-1935)

Tạ Lợi Hằng       70 -      (1880-1950)

Thi Kim Mặc       88 -      (1881-1969)

Khổng Bá Hoa    71 -      (1884-1955)

Lục Nguyên Lôi   61 -      (1894-1955)

Thừa Đạm Am   58 -      (1899-1957)

Tần Bá Vị          69 -      (1901-1970)

Chương Thứ Công          56 -      (1903-1959)

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 65,9 tuổi.

II. CÁC DANH Y VIỆT NAM

Danh y Việt Nam có rất nhiều, song đến nay do nguồn tư liệu thiếu thốn, khó xác nhận chắc chắn tuổi thọ, nên chúng tôi chỉ đơn cử vài vị:

Chu Văn An       78 tuổi  (1292-1370) sống thời nhà Trần

Nguyễn Trực      57 tuổi  (1416-1473) - nhà Lê

Hoàng Nguyên Cát          77 tuổi  (1702-1779) - nhà Lê

Lê Hữu Trác       71 tuổi  (1720-1791) - nhà Lê

Phùng Văn Đồng            50 tuổi (1713-1763) - nhà Lê

Phùng Văn Côn  79 tuổi  (1743-1822) - nhà Lê

Nguyễn Gia Phan            69 tuổi  (1748-1817) - Tây Sơn

Hoàng Danh Sướng         88 tuổi  (1753-1841) - Tây Sơn

Nguyễn Đ́nh Chiểu         66 tuổi  (1822-1888) - nhà Nguyễn

Tuổi thọ trung b́nh của các lương y là: 71 tuổi

Tạm theo cứ liệu trên th́ thầy thuốc đời nhà Đường có 2 vị sống trên 100 tuổi là cao nhất. Các đời kế tiếp Tống, Minh, Thanh và thời cận đại trung b́nh tuổi thọ là 73-74 tuổi. Đáng buồn hơn cả là các vị trong thời cận đại tuổi thọ giảm xuống gần 10 năm, rất thê thảm. Có lẽ do cuộc sống trong thời kỳ này nhiễu nhương, chiến tranh tao loạn, đời sống vật chất khó khăn, nhiều bất ổn hơn so với các thời kỳ trước chăng.

Tổng quan nh́n chung lại th́ các Lăo y tiền bối cũng có tuổi trời xấp xỉ "Thất thập cổ lai hy". Tuy trung b́nh tuổi của các Cụ xấp xỉ 72 chưa hẳn được gọi là thọ mạng. Nhưng cũng đáng gọi là Lăo làng, thế chả trách mọi người cứ nghĩ: "Y gia tất đa mạng thọ".

Hiện nay, cũng có nhiều bậc Danh y sống trên 80 tuổi như: Cụ Lê Minh Xuân, Cụ Nguyễn Như Lệ, Cụ Nguyễn Sĩ Lâm, Cụ Nguyễn Văn Hưởng, Cụ Ngô Gia Hy, Cụ Đặng Văn Chung, Cụ Việt Cúc... Nh́n quanh Phan Thiết, lương y của thế kỷ 21 này, hầu hết các Cụ đều có tuổi trời cho xấp xỉ 80-90 nhưng cuộc đời các cụ cũng trải qua nhiều gian nan, vất vả, cuộc sống cũng có lúc bị đói khổ trong cuộc chiến tranh giành độc lập, dân tộc, như các cụ Phan Đức Cầu, cụ Tế Thọ, cụ Lâm Phùng Xuân, cụ Năm Cứ, cụ Song Eùn, cụ Bảy Tiên, cụ Đức Tế, cụ Nguyễn Văn Hà, cụ Vỏ Văn ứng, cụ Đặng Văn Hai, cụ Lương Như ư, cụ Nguyễn Văn Chưởng, cụ Tăng Dung v.v...

Nên theo thiển ư của chúng tôi th́ "Y gia cũng đâu chắc hẳn là được trời biệt đăi cho quyền sống lâu, sống thọ hơn những người khác"; chẳng qua các thấy thuốc biết sống hợp với Đạo của trời đất, biết kiềm chế dục vọng để sống ḥa hợp cùng thế nhân, làm tṛn bổn phận của ḿnh là trau dồi "Y Đức và Y Đạo".


Ph́nh động mạch chủ bụng ở người cao tuổi
Thuật dưỡng sinh trường thọ
Mùa xuân, người cao tuổi cần đề pḥng viêm phổi 
Dùng kháng sinh ở người cao tuổi
Lời khuyên ăn uống hợp lư cho người cao tuổi
Sụp mi mắt ở người già
Những điều chưa biết về tuổi thọ
Các bí quyết để có tuổi già khỏe mạnh
Bát đoạn cẩm - bài khí công giúp tăng tuổi thọ
ĐỂ BIẾN LỜI CHÚC THỌ CÁC CỤ GIÀ THÀNH HIỆN THỰC
V̀ SAO CON NGƯỜI KHÔNG BÂT TỬ?
Cách giữ thăng bằng cho người lớn tuổi
Những bệnh lư cần lưu ư ở nam giới ngoại tứ tuần
LÀM SAO SỐNG LÂU KHỎE MẠNH
NHỮNG BỆNH... VÔ DUYÊN!
THỰC DƯỠNG CHO TUỔI GIÀ
CHẪN ĐOÁN ĐIẾC
KHI NGƯỜI CAO TUỒI...
ĐIẾC Ở NGƯỜI CAO TUỔI
CHẨN ĐOÁN ĐIẾC
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỆNH LOĂNG XƯƠNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI
T̀NH DỤC VÀ RỐI LOẠN T̀NH DỤC TUỔI GIÀ
SỐT KÉO DÀI Ở NGƯỜI CAO TUỔI
TAI BIẾN MẠCH MÁU NĂO
TẠI SAO NGƯỜI CÓ TUỔI HAY NGĂ
PH̉NG NGỪA HẠ HUYẾT ÁP KHI ĐỨNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI
ĐO MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI
TIỂU RA MÁU Ở NGƯỜI CAO TUỔI
CỤ GIÀ NÊN ĂN UỐNG THẾ NÀO ĐỂ GIỚI HẠN CAO HUYẾT ÁP?
New Page 1
THIẾU MÁU Ở NGƯỜI CAO TUỔI
RỐI LOẠN GIẦC NGỦ Ở NGƯỜI CAO TUỔI
V̀ SAO NGƯỜI CAO TUỔI BỊ GIẢM TRÍ NHỚ?
CHÓNG MẶT Ở NGƯỜI CAO TUỔI
TÁO BÓN Ở NGƯỜI CAO TUỔI
NGƯỜI CAO TUỔI VÀ BỆNH UNG THƯ
DANH Y VÀ TUỔI THỌ
THIẾU VITAMIN VÀ CHÂT KHOÁNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI
NGƯỜI CAO TUỔI NÊN ĂN UỐNG THẾ NÀO?
MÂY CÂY HOA CẦN CHO SỨC KHỎE NGƯỜI GIÀ
CỤ BÀ DÂN TỘC ÊĐÊ 105 TUỔI
THOÁI HÓA KHỚP Ở NGƯỜI CAO TUỔI
BỆNH DO TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI CAO TUỔI
ĐIỀU TRỊ ĐAU THẰT LƯNG TẠI NHÀ
NHỮNG PHÁT HIỆN MỚI VỀ Y HỌC ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ
PH̉NG NGỪA ĐAU THẰT LƯNG
CÓ BÍ QUYẾT NÀO ĐỂ SỐNG LÂU?
BÍ QUYẾT NÀO ĐỂ SỐNG LÂU?
MỘT PHÂN TỬ NỘI TIẾT TỐ MANG LẠI HY VỌNG CHO NGƯỜI GIÀ
SỨC KHỎE TỐT - TUỔI THỌ CAO
KÊ MỘT ĐƠN THUỐC CHO BỆNH NHÂN CAO TUỔI
BIẾN ĐỒI CỦA HỆ THẦN KINH Ở TUỔI GIÀ
ĐẶC ĐIỂM PHỔI NGƯỜI GIÀ VÀ CÁCH PH̉NG CHỐNG BỆNH
CAO HUYẾT ÁP VÀ SINH HOẠT T̀NH DỤC
BỆNH DA Ở NGƯỜI GIÀ
CÓ THỂ GIỮ MĂI TUỔI XUÂN CỦA PHỤ NỮ?
BÁC HỒ GIỮ G̀N SỨC KHỎE
Nhu cầu chất đạm với người có tuổi
NHU CẦU ĂN UỐNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ TUỔI
NGƯỜI GIÀ VỚI CHỨNG BỆNH TRẦM CẢM
BÀI TẬP DƯỠNG SINH
BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ CỦA TRƯỜNG GIANG ĐẠI HIỆP
NGƯỜI CÓ TUỔI DÙNG THUỐC NHƯ THẾ NÀO?
MẮT VÀ TUỔI CAO NIÊN - HIỆN TƯỢNG "RUỒI BAY"
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP "TRẺ MĂI KHÔNG GIÀ"!
ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP Ở NGƯỜI CÓ TUỔI
T̀M HIỂU VỀ MẮT VÀ NGƯỜI CÓ TUỔI
NHỮNG BỆNH GÂY MÙ L̉A CHO NGƯỜI GIÀ
TỪ CƠI TRƯỜNG THỌ ĐI VÀO CƠI TRƯỜNG SINH
ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP Ở NGƯỜI CÓ TUỔI
NGƯỜI ĐI BỘ CẦN BIẾT
CÁC BỆNH VAN TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Động kinh ở người lớn tuổi, những điều cần biết
BỆNH GIẢ VIÊM ĐA KHỚP GỐC CHI VÀ BỆNH HORTON
TRÍ NHỚ CỦA NGƯỜI LỚN TUỔI
Mùa xuân, người cao tuổi cần đề pḥng viêm phổi 
CÁC BỆNH VAN TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Dùng kháng sinh ở người cao tuổi
Những điều chưa biết về tuổi thọ
Ph́nh động mạch chủ bụng ở người cao tuổi
Các bí quyết để có tuổi già khỏe mạnh
Sụp mi mắt ở người già
Bát đoạn cẩm - bài khí công giúp tăng tuổi thọ
Thuật dưỡng sinh trường thọ
Những bệnh lư cần lưu ư ở nam giới ngoại tứ tuần
Lời khuyên ăn uống hợp lư cho người cao tuổi
Pḥng tai biến mạch máu năo ở người cao huyết áp
Cách giữ thăng bằng cho người lớn tuổi
Điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi
Tác dụng phụ của thuốc nặng hơn ở người cao tuổi
5 món sinh tố giúp pḥng trị cao huyết áp
Mót tiểu thường xuyên ở người cao tuổi
Pḥng bệnh cho người cao tuổi lúc giao mùa
Giảm đau cho người già không chỉ dựa vào thuốc
Chứng trầm cảm ở người cao tuổi
Bí quyết sống lâu
Bài khí công 'Hạc trắng gọi mặt trời'
Thuốc chống động kinh ngăn tuổi già đến sớm
10 điều người cao tuổi cần tránh
Phát hiện sớm chứng sa sút trí tuệ ở người già
Gai cột sống ở người cao tuổi
Điều cần biết trong sinh hoạt hằng ngày của người cao tuổi
7 yếu tố làm suy giảm tuổi thọ
NGƯỜI CAO TUỔI TỰ ĐO HUYẾT ÁP TẠI NHÀ
Tai nạn ở người già - BS Trần Trinh Thuần
NGƯỜI CAO TUỔI TẬP ĐI BỘ
Bệnh viêm kết mạc mùa xuân
Tai nạn trong nhà - xử lư nhanh - Quư Phương
Các thực phẩm mà người cao tuổi nên dùng
ĐẠO DẪN, MỘT PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG SINH TRƯỜNG THỌ
NGƯỜI BỊ CAO HUYẾT ÁP NÊN ĂN G̀
Một bà cụ gần 80 tuổi có hiện tượng trẻ lại
LÀM THẾ NÀO ĐỂ NGƯỜI CAO TUỔI CÓ GIẤC NGỦ TỐT
Người cao tuổi cần pḥng tránh
TỰ ĐẮP THUỐC LÀM GIẢM HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI CAO TUỔI
TRĂM NĂM TRONG CƠI NGƯỜI TA
Tập luyện ở người có tuổi
Dinh dưỡng hợp lư ở người cao tuổi
GĂY XƯƠNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI
Caffeine giúp người già tăng trí nhớ
Xử trí khi trẻ bị rắn độc cắn
Cụ bà nhịn ăn kéo dài để chữa bệnh
Uống trà giúp cải thiện trí nhớ
Tuổi măn kinh
Nhu cầu ăn uống của phụ nữ trên 60 tuổi
Khuyến cáo mới về chế độ dinh dưỡng cho người có tuổi
Gần 50% phụ nữ có tuổi bị gịn xương mà không biết
Bệnh thoái hóa hoàng điểm ở người già
NIỀM LẠC QUAN, TIN YÊU VÀO CUỘC SỐNG ĐĂ GIÚP NHIỀU BỆNH NHÂN CHIẾN THẰNG BỆNH TẬT
Phụ nữ 50 tuổi có nguy cơ bị bệnh mạch vành cao
Vitamin và bệnh tim mạch
CƠN THIẾU MÁU NĂO CỤC BỘ THOÁNG QUA
Tuổi hồi xuân
Phát hiện nguyên nhân tăng nguy cơ bệnh tim ở người cao tuổi
Thiếu máu năo cục bộ ở người cao tuổi
Sống lâu trăm tuổi sẽ là chuyện b́nh thường trong tương lai

YKHOANET

 

BS PHAN XUÂN TRUNG

"Lăng tử giữa thương trường"


 WHO definition of HEALTH:
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.


Hệ thống phần mềm quản lư bệnh viện
YKHOA.NET

 

 

Website YKHOANET.COM khai trương ngày 24/12/2000 - Năm thứ Tư.

Website YKHOANET - Y KHOA VIỆT NAM
www.ykhoanet.com www.ykhoa.net 

Web Master: Dr PHAN XUAN TRUNG - phanxuantrung@ykhoa.net

Gởi bài tham gia YKHOANET